Ceník jízdenek

Ceník jízdného Kuksáček 2012
 • za přepravu jízdního kola se platí jednorázový poplatek 30 Kč
 • ve vlacích je zajištěna omezená přeprava kol (max. 4 kola), pro větší skupiny cyklistů předem nahlášené na telefonním čísle 606 788 890 je možné zařadit speciální nákladní vůz
 • provozovatelem vlaků je Společnost pro revitalizaci místních drah, o.s.
 • ve vlaku platí tarif dopravce MBM rail s. r. o.
 • jízdenky se prodávají u vlaku nebo přímo ve vlaku u průvodčího
 • děti do 6 let jedou zdarma
 • děti od 6 do 15 let platí poloviční jízdné
 • kočárky jsou přepravovány zdarma
 • psi jsou přepravováni zdarma
 • ve vlacích neplatí jízdné ČD ani jízdné IREDO
 • jízdenky, slevy a jízdní výhody jiných dopravců se neuznávají

Ceník jízdného Kuksáček 2016 (PDF, 34 kB)