Tipy na výlet


stanice Hradec Králové


Železniční muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky

UStálá muzejní expozice železniční sdělovací a zabezpečovací techniky nabízí jedinečnou sbírku více jak 370 převážně provozuschopných exponátů od počátků železnic až po 20. století a neustále se dále rozvíjí.

Muzeum východních Čech

Největší regionální muzeum v Královéhradeckém kraji. V současné době má muzeum v archeologických, přírodovědeckých a historických sbírkách přibližně 3 000 000 sbírkových předmětů. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.

Informační centrum Obnovitelné zdroje a vodní elektrárna Hučák

V květnu roku 1908 rozhodla městská rada Hradce Králové o stavbě malé vodní elektrárny Hučák na řece Labi. Právě zde je otevřeno informační centrum Skupiny ČEZ specializované na obnovitelné zdroje energie. Prohlédnout si můžete nejen samotnou vodní elektrárnu, ale i naučnou interaktivní expozici o obnovitelných zdrojích energie.


stanice Všestary


Archeopark pravěku Všestary

Pravěká vesnice, vybudovaná Centrem experimentální archeologie Univerzity Hradec Králové, ukazuje život v pravěku od mladší doby kamenné až po starší dobu železnou, a to do období před příchodem Keltů. Vesnice vznikla dle archeologických výzkumů, které věrně odrážejí vzhled budov. Vesnice je tvořena pravěkými objekty, řemeslnický areál s pecemi na keramiku, dále pak pravěká výrobna stavební hlíny a studna. Stavby jsou vyrobeny dle původních postupů a replik nástrojů. Návštěvníci také mohou vidět původní zemědělství a samozřejmostí je také místo, kde pravěcí lidé uctívali svá božstva. Jedná se o rondel, který je obklopen dřevěnou palisádou. Na vyvýšeném místě je také pohřebiště a mohylami a hroby. Nově otevřeno pro veřejnost!

Památník bitvy 1866 na Chlumu

Expozice Muzea války 1866 na Chlumu návštěvníkům poskytuje základní informace o průběhu prusko-rakouské války i bitvy u Hradce Králové, představuje základní výstroj rakouské a pruské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, jejich výzbroj včetně střeliva a dělostřelecké munice i dobovou ikonografii. Provede návštěvníky průběhem bitvy a seznámí je se způsobem tehdejších bojů, s rozdílným taktickým pojetím Rakušanů a Prusů, budou jim vysvětleny výhody a nevýhody rakouských pušek nabíjených zepředu a pruských pušek zadovek. Krátký film v expozici navodí pocity tehdejšího vojáka v lese Svíb. K demostraci role koní a dělostřelců v bitvě slouží maketa koně a kanónu.

Rozhledna Chlum

V areálu Muzea války 1866 na Chlumu je přístupná i železná rozhledna s vyhlídkovou plošinou ve výšce 34,8 metrů. Poskytuje výhled nejen na území bojů z roku 1866, ale také na vzdálenější vrcholky Krkonoš a Orlických hor.


stanice Hořiněves


Rodný dům Václava Hanky

Rozlehlý roubený dům č.p. 10 je reprezentativním příkladem roubeného lidového domu Hradecka. Dům vznikl asi kolem roku 1720, má podélný půdorys s příčně položenou chodbou, jdoucí celou hloubkou stavby. Po stranách chodby jsou umístěny dopředu velké světnice a krámek s výkladem pod vysunutou patrovou komorou, stojící na čtyřech profilovaných pilířcích, v zadní části domu jsou komory a přístěnky. Václav Hanka byl významný český vlastenec, bohemista, slavista, básník, překladatel, literární historik a editor, první bibliotekář Musea království Českého.

Památník bitvy 1866 na Chlumu a rozhledna

Popis najdete výše u stanice Všestary.


stanice Smiřice


Zámek Smiřice

Původně výstavná vodní tvrz ze 14. století, v 60. letech 16. století přestavěná za Viléma Trčky z Lípy v renesanční zámek, upravený barokně kolem roku 1700 za Šternberků a později. Zámek není přístupný veřejnosti.


stanice Jaroměř


Železniční muzeum Výtopna Jaroměř

Více než sto let stará výtopna parních lokomotiv připomíná pravou atmosféru doby, kdy železnici vládla pára. Mezi exponáty najdete osm parních lokomotiv, nejstarší pochází již z roku 1873, též zde naleznete unikátní ozubnicovou lokomotivu z roku 1901 která sloužila na trati Tanvald – Kořenov, elektrickou akumulátorovou lokomotivu Ringhoffer z roku 1916, motorové lokomotivy, inspektorskou autodrezínu TATRA, železniční nákladní, osobní vozy a mnoho dalších exponátů.

Městské muzeum v Jaroměři

Muzeum najdete v obchodním paláci bývalé firmy A. Wenke a synové postaveném v letech 1910 až 1911 podle projektu českého architekta Josefa Gočára. Muzeum pořádá historické a výtvarné výstavy. Najdete zde stálou galerii jaroměřských rodáků a výtvarníků Josefa Šímy, Otakara Španiela a Josefa Wagnera, výstavu Gočárova uměleckého nábytku a dobové fotografie a plány z výstavby Wenkeova domu.

Historická expozice v pevnosti Josefov

Expozice představuje historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova. Pyšní se řadou unikátních exponátů (šest metrů dlouhý dřevěný člun z 11. století, modely pevnostních bran, soubor militárií, barokní a lidové řezby, kolekce kachlů a kameniny, ukázky dámské módy).

Pevnost Josefov

Pevnost Josefov byla založena v roce 1780 rakouským císařem Josefem II. a dokončena byla již v roce 1787. Jejím hlavním úkolem bylo bránit severní hranice rakouské říše proti Pruskému království. Pevnost měla i svá další využití - byla obrovskou zbrojnicí, skladištěm střelného prachu, zásob jídla a poskytovala bezpečné ubytování vojákům i civilistům. Dnes můžete obdivovat mohutné hradební valy, protkané sítí podzemních chodeb a obehnané hlubokými obrannými příkopy.

První vojensko-historické muzeum M. Frosta v Josefově

Historické exponáty dokumentují již rakousko-uherskou armádu z konce 19. století. Následuje expozice věnovaná 1. světové válce a československým legionářům. Druhý světový konflikt je připomenut výstavbou pohraničního opevnění z třicátých let a následným průběhem 2. světové války. Expozice od roku 1945 je zastoupena historií Československé armády a zmapován je průběh korejské a vietnamské války. Nedávnou historii dokumentuje válka v Perském zálivu a konflikt v bývalé Jugoslávii. Muzeum je umístěno v budově bývalého stavebního úřadu, kde se schvalovaly veškeré projekty a úpravy, ke kterým v pevnosti Josefov docházelo. Nově doplněna i expozice Waldemara Matušky.


zastávka Kuks


Hospital Kuks

Kukský hospital je bývalý zaopatřovací ústav pro vojenské vysloužilce se špitálem a konventem milosrdných bratří u Nejsv. Trojice. Hlavní prohlídkový okruh vás zavede do vnitřních prostor kukského špitálu, mj. do bývalého hlavního nemocničního sálu, kostela nejsv. Trojice, sakristie nebo barokní lékárny. Navštívit můžete hraběcí hrobku rodu Šporků a také České farmaceutické muzeum popisující vývoj lékáren a farmacie od baroka do 20. století. V areálu jsou celý rok pořádány různé kulturní akce.


zastávka Žireč


Braunův Betlém

Betlém se nachází nedaleko obce Stanovice v krásném lesním prostředí. K jeho originalitě přispívá sochařská výzdoba a reliéfy od známého umělce M. B. Brauna, vytvořené v letech 1711-1734. Místo je velice působivé a jistě se vám bude líbit.


stanice Dvůr Králové nad Labem


Zoologická zahrada

Oživte si vzpomínky z dětství, kdy jste snili o dobrodružných výletech mezi divoká zvířata a sny si částečně plnili, když vás rodiče vzali o víkendu do zoo. V ZOO Dvůr Králové vás čeká tajuplná Afrika, aniž byste museli cestovat přes devatero hor a devatero řek. Uvidíte největší kolekci afrických zvířat v Evropě, projedete se patrovým vyhlídkovým autobusem po pravém Africkém safari mezi stády antilop, zeber a pakoní nebo můžete využít některý zážitkový program.

Městské muzeum Dvůr Králové

Expozice dokumentuje dějiny města Dvůr Králové od jeho založení až do roku 1945. Velmi oblíbený je model, který představuje město v 17. století. Za zmínku stojí stříbrná městská pečetidla z 16. a 17. století, stylové vybavení podkrkonošské chalupy, sálek věnovaný Rukopisu královédvorskému nebo exponáty z prusko-rakouské války.


stanice Bílá Třemešná


Přehrada Les Království

Přehrada Les Království je významnou technickou památkou, která byla vybudována v letech 1910 - 1919. Kamenné věžičky s červenou stříškou na koruně hráze vystavěné v pseudogotickém stylu připomínají něco krásného, skoro pohádkového. Přehrada patří k nejhezčím a nejnavštěvovanějším v České republice.

Vrch Zvičina s rozhlednou

Vrch Zvičina leží v nadmořské výšce 671 m n. m. v blízkosti obce Třebihošť. Vrchol je jedním z nejznámějších turistických cílů v Podkrkonoší a je místem konání řady kulturních, společenských a sportovních akcí. Byl zde vytvořen pěší vyhlídkový okruh Zvičinské vyhlídky a naučná stezka Po stopách K. V. Raise. Stojí zde kostel sv. Jana Nepomuckého a turistická Raisova chata s rozhlednou.


Výlety s Kuksáčkem na mapě


Zvětšit mapu

Fotogalerie z okolí Kuksáčku

Okolí Kuksáčku - Kuks, Žireč