Jaký je podstatný rozdíl mezi individualismem a personalismem?

Co je individualismus a individualismus versus personalismus Zelenslevy? Individualismus je slovo pocházející z latiny. Jsou to postoje a názory politické, morální a společenské kdy nejdůležitější a středem všeho je soběstačný a nezávislý jedinec, kterého musí společnost respektovat. Znamená to, že každý jedinec má právo prosazovat své zájmy a cíle. Nicméně tak trochu přemýšlím, zda se za individualismus nedá pokládat i dnešní silou prosazované až někdy násilím cíle a touhy homosexuálů. Podle mě je zdravý a správný individualismus kdy jedinec je respektován a přijímán společností ohledně jeho sexuální orientace ať už heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální.

individualismus

V dnešní době už ale tyto, skupiny“ chtějí prosazovat takové zájmy, které ohrožují heterosexuály až násilnou formou a to takovým způsobem, že nejde už jen o jejich respektování, ale chtějí třeba prosadit nerozlišování pohlaví, narušují naše tradice a zvyky, nechtějí aby se třeba dětem četly pohádky kde je muž brán jako muž a žena jako žena a nebo kde je král, princ a princezna, ale chtějí aby se tyto pohlaví nerozlišovaly, nebo aby vůbec žádné, „pohlaví“ nebylo. Nebo záchody, aby se nerozlišovaly na dámské a pánské, a to už zachází zase za práva a svobodu heterosexuálů. Takže tyto, skupiny“ nejsou podle mě v pořádku a chování těchto lidí je pro mě nepřijatelné! Pro mě zdravé pojetí individualismu znamená přijímání a akceptování rozhodnutí a svobody každého člověka a neporušování jeho práv!

individuální

Co znamená personalismus?
(z lat. persona – škraboška, maska, osoba), vznikl vývojem křesťanské teologie na konci 19.st. v USA a Rusku. Personalismus je filozofický směr, který je nábožensky zaměřený. Hlásá to, že každý jednotlivec je největší hodnotou na světě a Bůh je nad každým člověkem. Vychází z humanismu – hlavně křesťanského a stojí proti individualismu. Klade důraz na lidskou důstojnost, v personalismu je duchovno bráno jako nejvyšší podstata člověka. Věří že-, Bůh tvoří každého člověka“ tedy že každý člověk je tvořivou podstatou Boha.