S námi bezesporu vyjde vše podle plánu


Mnohdy je velmi těžké udržet si pÅ™i práci uÄitele optimismus a nadÅ¡ení. KvalitnÄ› pÅ™ipravené Å¡kolní výlety vÅ¡ak vÅ¡echny pedagogy i žáky nabudí do pozitivní nálady. Díky zkuÅ¡enostem, vynikající kvalifikaci a nápaditosti jsou aktivity zpracované specializovanou agenturou nastaveny tak, že vÅ¡e vyjde podle VaÅ¡ich plánů. Uvítejte s úsmÄ›vem na rtech příležitost strávit příjemné okamžiky s třídním kolektivem ve Å tramberku, KopÅ™ivnici nebo v RožnovÄ› pod RadhoÅ¡tÄ›m. VÅ¡ude na Vás Äekají zajímavé informace, netradiÄní zážitky a spousta zábavy.

Nabízíme bezproblémovou organizaci jednodenních i vícedenních akcí

Vyzkoušíte si jezdecké umÄ›ní na hÅ™betÄ› konÄ›. Otestujete schopnosti pÅ™i jízdÄ› na terénní ÄtyÅ™kolce. NavÅ¡tívíte zajímavá místa, jakými jsou Å tramberská Trúba a další. UpeÄete si Å tramberské ucho. V RožnovÄ› pod RadhoÅ¡tÄ›m si vyzkoušíte dovednosti Å™emeslníků. V KopÅ™ivnici zhlédnete výstavu technického ražení. NavÅ¡tívíte expozici exotických živoÄichů. Projdete se indiánskou stezkou na westernovém ranÄi. To vÅ¡e, a jeÅ¡tÄ› mnohem více za doprovodu průvodců, kteří mají s organizováním aktivit, jakými jsou Å¡kolní výlety, praktické zkuÅ¡enosti.

Categories: Nezařazené