Kontakt

Sídlo:

SPOLEČNOST PRO REVITALIZACI MÍSTNÍCH DRAH z.s.

5. května 260
551 01 Jaroměř

registrace MVČR: VS/1-1/82 922/11-R, ze dne 26.1.2011
IČ: 22906061

bankovní spojení: KB č.ú. 43-9570740247/0100

Korespondenční adresa:

SPOLEČNOST PRO REVITALIZACI MÍSTNÍCH DRAH z.s.

U Táferny 242/5
591 02 Žďár nad Sázavou

Kontakt:

tel.: 606 788 890
e-mail: srmd@email.cz
www.srmd.cz

Záměry spolku

Výletní historické vlaky "Kuksáček" jsou součástí širšího záměru na využití železniční tratě Hněvčeves – Smiřice, na které už nejezdí žádné pravidelné vlaky. Společnost pro revitalizaci místních drah usiluje o zachování železniční trati Hněvčeves – Smiřice a její přeměnu na muzejní a turistickou železnici. Součástí našeho záměru je vybudování Muzea místních drah v Hořiněvsi a provoz turistických vlaků spojujících historické a turistické zajímavosti severně od Hradce Králové. V Račicích nad Trotinou pak pořádáme divácky atraktivní kulturní akce - z úspěšných projektů můžeme jmenovat promítání filmu Andělé na kolejích přímo na nádraží Račice nad Trotinou v roce 2010 (pořádáno ještě před založením občanského sdružení), nebo Akci vlak 2011 s bojovými ukázkami ze 2. světové války. Od roku 2012 zajišťujeme pravidelné sezónní jízdy výletních historických vlaků Kuksáček. Naše úsilí by mimo jiné mělo ukázat, jaký potenciál pro rozvoj turistického ruchu mohou nabízet železniční tratě bez pravidelné dopravy.

Dopravce historických vlaků: