K čemu slouží sůl do bazénu

Jak již mnoho lidí poznalo, starat se o bazén, a především o kvalitu vody v něm, není nic jednoduchého. I v případě, že máte kvalitní filtrační systém, pravidelně vybíráte usazeniny ze dna a používáte potřebnou chemii, se může snadno stát, že vaše snaha přijde vniveč. Navíc je pravdou, že zdaleka ne každý z nás chce nebo dokonce může používat klasický chlor. Přeci jen, jedná se o jedovatou těkavou látku. Její přítomnost ve vodě pak může mít značně negativní vliv na lidi trpící ekzémem či jinými kožními problémy. Není tedy divu, že mnozí hledají jiné řešení.

bazén s čistou vodou

Tím může být salinizační stanice a sůl do bazénu. Zde se můžeme samozřejmě divit, jak nám může pomoci. Jedná se totiž o klasický chlorid sodný, který hojně používáme v kuchyni a který je, jak nás učí klasická pohádka, nad zlato. Avšak ačkoliv jeho užitečnost při vaření zpochybňuje jen málokdo, mnohým není jasné, jak by mohla pomoci vyčistit vodu. Je pravdou, že skutečně nestačí nasypat pytel soli do bazénu a čekat zázrak. Zde je právě potřeba ona již zmíněná salinizační stanice. Ta za pomoci elektrického proudu rozkládá sůl na kationty a anionty, především pak kyselinu chlornou nebo chlornanový aniont.

děti koupající se v bazénu

Výsledkem celého procesu je tedy aktivní chlor, který má nyní kromě svých klasických vlastností i ty oxidační. Díky nim je ještě účinnější v likvidaci nejrůznějších mikroorganismů, které se mohly začít ve vodě množit. Zdálo by se tedy, že se jedná o ideální řešení. Existuje však důvod, proč není tato metoda používána častěji. Výsledné anionty mají totiž i silně korozivní účinky. Snadno tak mohou poškodit například schůdky či jiné zařízení, které v bazénu máte. Také je možnost, že poškodí i povrch samotný, což si rozhodně nemůžeme dovolit.

Je tedy pochopitelné, že se většina lidí spoléhá na metody, které sice nejsou tak účinné, avšak ani tak rizikové. Pokud však cítíte, že právě salinizační metoda čištění je pro vás tím pravým, pak jen směle do toho. Je totiž dost dobře možné, že s ní právě vy budete plně spokojeni.